Uudised
*

LINGID 

www.viimsivald.ee
Kust me parit oleme - Viimsi Valla kodulehekülg

www.harjupin.ee
Meie katusorganisatsioon Harju Puuetega Inimeste Noukoda

www.hmn.riik.ee
Hasartmangumaksu Noukogu, kelle kodulehelt saab teavet projektide esitamise ja rahastamise kohta

www.inimene.ee
Terviseportaal

www.sm.ee
Abiks - Sotsiaalministeeriumi kodulehekulg

www.sm.ee/est/pages/index.html
Puuetega inimeste toetused

www.sm.ee/est/pages/index.html

 

MTÜ Viimsi Invaühing
a/a 221026358968
Randvere tee 13-14
Haabneeme, Viimsi
74001 Harjumaa