Uudised
*

AJALUGU

Viimsi Invaühing on mittetulunduslik organisatsioon, mis loodi 26.mail 2004 aastal.
Ühingu eesmärgiks on  toetada peamiselt Viimsi vallas elavaid puuetega lapsi ja
noorukeid, ühendada nende vanemaid ja pakkuda üritusi ning psühholoogilist tuge
kõigile ühinguga liituda soovinud puuetega inimestele. Hetkel kuulub ühingusse üle 55 pere.

Invaühing teeb koostööd kohaliku omavalitsusega ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukojaga.

MTÜ tööd korraldab viie liikmeline lapsevanematest koosnev juhatus, mis
valitakse ametisse iga kolme aasta tagant üldkoosolekul.

Ühingu logoks valiti Horose silm – ”võitluses võimu pärast torkas Seth Horosel
silma peast, võluväel sai Horos silma tagasi ja sellest sai ettevaatlikkuse ja valvsuse
sümbol.”

Kolmas silm on täieliku nägemise sümbol, mis aitab näha asjade olemust ning annab
oskuse vaadata, mõista ja olla tark. Silm on ju hinge peegel - vaade otse silma näitab
puhtsüdamlikkust ja avatust ning on samas katsumuste sümboliks. Otse silma
vaatamine kajastab püüdlust näha tõde (tõelisust). “Mine ja vaata!” – ära keera pilku
ära, ole tunnistaja, ära eita probleeme, näe asju nii nagu nad on!

Pilguga võib põletada, tuhastada, aga võib ka hellitada ja armastada.

Balid arvavad, et inimese paremas silmas elab tema isa hing, kui KUU sümbol, vasakus
silmas ema hing, kui PÄIKESE sümbol.

MTÜ Viimsi Invaühing
a/a 221026358968
Randvere tee 13-14
Haabneeme, Viimsi
74001 Harjumaa