Uudised
*

Kanisteraapia ehk koerateraapia

29.10.2013

Sellel aastal alustati Eestis pilootprojekti "Kanisteraapia meetodi käivitamine Eestis puuetega laste rehabilitatsiooniks" ellu viimist, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetuste Vabaühenduste Fondi vahenditest. Projekti partneriteks on Narvas tegutsevad MTÜ Pereprojekt ja Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi LUCKY MTÜ, Harjumaa piirkonnas MTÜ Viimsi Invaühing ja MTÜ Abikoerte Keskus.

Koerateraapias leiab sada protsenti kinnitust ütlus:“ Koer on inimese parim sõber“, sõbralik teraapiakoer saavutab ilma sõnadeta kiirest kontakti inimesega, kel muidu probleeme suhtlemisel. Olgu suhtlemise takistuseks siis vaimne või füüsiline erivajadus. Teraapiakoera „põhitöövahend“ on tema hea süda.

Teraapiakoeraks sobib igat tõugu ja kasvu koer, tähtis on koera iseloom ja temperament. Hea teraapiakoer peab olema sõbralik ja kannatlik, jääma rahulikuks ja sõbralikuks ka ootamatutes olukordades. Koerale peab meeldima kontakt inimesega, ka selline kontakt, mis võib olla kohmakas ja vahest ka ootamatu.

Koerateraapia e. kanisteraapia sobib igas vanuses ja väga erineva puudega inimestele. Teraapiakoer on üks osaleja erivajadusega inimese teraapiaprotsessis, kus spetsialistid koostavad teraapia tegevuskava ja koer on üks osapool, kes aitab soovitud tulemust saavutada. Teraapia eesmärk on luua erivajadusega inimese ja teraapiakoera vahel kontakt, mis aitab tänu nende omavahelisele suhtlusele erivajadusega inimest füüsiliste, sotsiaalsete ja kognitiivsete võimete arendamisel ja annab positiivse emotsiooni.  

Kanisteraapia on animalteraapia reas tänaseks laialt kasutusel praktiliselt kõikides arenenudmaades, olles kättesaadaivamaks ja odavaimaks nii patsientidele, kui ka spetsialistidele.

Kanisteraapia positiivset mõju on tunda isegi nii raskete diagnooside juures nagu autism, südame- ja veresoonkonna haigused, laste tserebraalparalüüs jms.
Eestis koerateraapia veel väga levinud ei ole.

Sellel aastal alustati Eestis pilootprojekti "Kanisteraapia meetodi käivitamine Eestis puuetega laste rehabilitatsiooniks" ellu viimist, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetuste Vabaühenduste Fondi vahenditest. Projekti partneriteks on Narvas tegutsevad MTÜ Pereprojekt ja
Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi LUCKY MTÜ, Harjumaa piirkonnas MTÜ Viimsi Invaühing ja MTÜ Abikoerte Keskus.
Plaanis on käivitada Eesti jaoks uus meetod puuetega laste rehabilitatsiooniks - kanisteraapia. Projekti käigus leitakse võimalus terapeutide väljaõppeks ja tegevuste algatusteks. Projekti eesmärgiks on puuetega lastega tegelevatele inimestele anda infot ja ka praktilisi teadmisi  rehabilitatsiooni  tööks kanisteraapia meetodil. Sihtgrupiks on puuetega lastega tegelevad inimesed (vanemad, arstid, ühingud).
Projekti tulemusena peaks olema moodustatud vabatahtlike grupp, kes on valmis minema õppima kanisteraapia assistentideks  Poola ja panustama kanisteraapia arendamisele Eestis.

Projektipartnerite esindajad külastasid sel sügisel  keskusi Poolas ja Moskvas, kus näidati, kuidas toimub koerateraapia nende keskustes. 

Poolas külastasime kolme asutust: erivajadustega inimeste keskust, lasteaeda ja haiglat. Erivajadustega inimeste keskuse kliendid olid vaimupuudega inimesed vanuses 3-27 aastat. Teraapiakoerad külastasid seda keskust kord nädalas, korraga töötas kolm teraapiakoera. Igale kliendile läheneti individuaalselt, lähtudes tema erivajadusest. Julgemad kammisid, silitasid  ja kallistasid koeri, liikumisraskusega inimesed ja need, kes pelgasid koeri jalutasid koeri rihmast hoide.
Lasteaias oli rühmas 12 erivajadusega last, neist 2 arengumahajäämusega. Teraapia toimus terapeutide ja rühmaõpetajate koostöös ja oli rohkem mängulisem.

Haiglas toimunud teraapia eesmärk oli pigem tujutõstev.

Oktoobris külastasime Moskvas keskust "Solnetšni Pjos", tegemist on teraapiakeskusega, kus  tehakse kanisteraapiat. Enne lapse teraapiasse tulekut vestlesid  lapsevanemaga  eripedagoog ja neuroloog ning koostasid teraapiakava. Teraapiat juhtis üks eripedagoog, iga lapsega tegeles individuaalselt üks teraapiakoer. Teraapia käiku jälgis neuroloog. Üks teraapia seanss kestis 10-15 minutit.

Kõik mida nägime nii Poolas kui ka Moskvas süvendas meis veelgi veendumust, et koerateraapia on vajalik ja toimib, ning andis meile veendumuse, et sellist teraapiavormi oleks vaja arendada ja tutvustada ka Eestis.

Seoses sellega on plaanis korraldada kaks kanisteraapiat tutvustavat seminari: 16. novembril Narvas  ja 17. novembril Harjumaal Viimsis.

Kutsume kõiki huvilisi kanisteraapiat tutvustavatele seminaridele:

16. novembril Narvas

17. novembril kell 11.00 Viimsi Päevakeskuses  Kesk tee 1 Viimsi vald.

Seminarid on TASUTA!

Täpsem info ja registreerimine seminaridele e-posti aadressil inva [ät] viimsivld.ee või telefonil 5254674 Angelika.

 Oma osavõtusoovist andke palun teada hiljemalt  10. novembriks.

Pildigalerii

 
Uudiste nimekiri
MTÜ Viimsi Invaühing
a/a 221026358968
Randvere tee 13-14
Haabneeme, Viimsi
74001 Harjumaa